Regulamin Targów

Stanowisko i uczestnictwo

1. X Lubuskie Targi Ślubne odbędą się 05 lutego 2023 r. w godzinach 11.00–17.00 w Hali Sportowej Centrum Rekreacyjnego-Sportowego w Zielonej Górze.
2. Plan zagospodarowania stoisk ustala organizator targów według kolejności zgłoszeń wystawców oraz wielkości zamawianej powierzchni. Pierwszeństwo w rezerwacji miejsc mają ubiegłoroczni wystawcy (rezerwacja obowiązuje do 30 listopada br.)
3. Minimalne stoisko ma wymiary 4 m/kw. (2m x 2m) dla jednej firmy.
4. Opaski uprawniające do darmowego wejścia na teren targów wydaje się firmom które opłaciły całkowitą dzierżawę stoiska. Dopuszcza się maksymalnie 2 osoby na jedno stoisko.
5. Na stoisku może być reklamowana tylko jedna firma. W przypadku złamania tego punktu zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia 500 zł kary umownej na rzecz zleceniobiorcy.
6. Ostateczna rezerwacja stoiska następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i podpisaniu umowy oraz regulaminu.
7. Stoisko powinno być przygotowane i gotowe najdalej na 60 minut przed rozpoczęciem imprezy.
8. Poziom hałasu stoiska (muzyka, video) nie może utrudniać swobodnej rozmowy na sąsiednich stanowiskach. Program pokazów ustala organizator.
9. Zagospodarowanie stoiska należy dokonać w taki sposób, aby nie dokonać zniszczeń i nie narażać właściciela lokalu na straty. W przypadku dokonania zniszczeń pełną odpowiedzialność ponosi zleceniodawca.
10. Uiszczenie należności za stoisko wymagane jest najdalej do 14 dni przed rozpoczęciem targów.
11. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią (maseczka, dezynfekcja itp.)
12. Zabrania się demontażu stanowisk przed oficjalnym zakończeniem targów. W przypadku złamania tego punktu zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia 500 zł kary umownej na rzecz zleceniobiorcy.